Poštovane članice KUU „Društvo žena Gornji Kraljevec", cijenjeni posjetitelji naše web stranice i ljubitelji međimurske kulturne baštine. Ne tako davne 1989. Godine, malo tko je mogao zamisliti da će jedna mala udruga izrasti u ovako snažnu udrugu kao što je naša – Kulturno umjetnička udruga „Društvo žena Gornji Kraljevec“. Ako se samo prisjetimo koliko smo toga zajedničkim snagama napravile, koliko smo pokazale, naučile i sačuvale, onda je to zaista puno za jednu udrugu. Sati sati proba, mnogobrojni nastupi, sve nas je to pokretalo i davalo snage za dalje. Rezultati nisu izostali.

PROGRAM RADA KUU " DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC" ZA 2016. GODINU

Sudjelovanje na smotrama koje organizira Zajednica HKUU MŽ Čakovec:

 1. Nastup ženske vokalne skupine na predsmotri u Štrigovi za MEĐIMURSKU POPEVKU
 2. Nastup dramske sekcije na festivalu KAM-a u Prelogu sa predstavom LAŽLIVKA
 3. Nastup ženske vokalne skupine na smotri pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava u Svetoj Mariji
 4. Nastup ženske vokalne skupine na Pesmarici naših mamica u Ivanovcu
 5. Nastup sekcije za očuvanje narodnih običaja i narodne nošnje na smotri narodne nošnje u Žiškovcu
 6. Festival Žgančevih zapisa u Vratišincu
 7. Dramska sekcija na Festival REGA Varaždinske županije
 8. Održat ćemo suradnju sa turističkom zajednicom grada Vrbovca koja traje od 2004, te nastupiti na ljetnim večerima sa cjelovečernjim programom i na manifestaciji "Kaj su jeli naši stari"
 9. održati suradnju sa turističkom zajednicom grada Čakovca te nastupiti u povodu Porcijunkule na jednoj od pozornica u gradu sa vokalnom skupinom
 10. 28.ožujka   2016. godine susret dramskih amatera
 11. 05. svibnja 2015. godine – obilježavanje dana mjesta – žvs pjevat će na sv. Misi u kapelici gospodinova Uzašašća, a nakon mise dramska i recitatorska večer te druženje uz mali domjenak
 12. 05. kolovoza 2016. godine koncert sakralnih Marijanskih pjesama u župnoj crkvi Uzvišenja svetog križa u Vratišincu u suradnji sa župnikom
 13. za dan općine organizirati dramsko poslijepodne te ispred društvenog doma sportsko natjecanje
 14. 16. listopada 2016. godine "MAMIČINA ŠKRIJA" – te zahvala za plodove zemlje
 15. 18. prosinca 2016. godine božićna priredba "BOŽIĆ U SRCU"

Osim smotri koje organizira zajednica naša udruga prijavit će se i na slijedeće kulturne manifestacije.

  

Kulturne manifestacije koje Udruga planira održati u 2016. godini su: Suradnja sa Područnom školom Gornji Kraljevec, te tradicionalno organizirati dolazak Sv. Nikole u razred, sa slatkim iznenađenjem.

Osim navedenih nastupa udruga će i nadalje održavati suradnju sa prijateljskim udrugama na području županije, te sa udrugama iz drugih županija

FINANCIJSKI PLAN KUU "DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC" ZA 2016. GODINU

PRIHODI:

Članarina                                                                                                     1 100,00 kn

dotacija Općine Vratišinec                                                                           50 000,00 kn

donacije i sponzorstva                                                                                 10 000,00 kn

sredstva iz državnog proračuna – program kuu amaterizam                             40 000,00 kn

____________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                 101 000,00 kn

RASHODI:

troškovi prijevoza na nastupe                                                                       10 000,00 kn

voditelj ženske vokalne sekcije                                                                    10 000,00 kn

nabava razglasa                                                                                         30 000,00 kn

narodna nošnja: 12 kom svečana ženska                                                     30 000,00 kn

                        10 kom dječja ženska                                                        10 000,00 kn

                        10 kom dječja muška                                                           5 000,00 kn

ostali nespomenuti izdaci                                                                             6 000,00 kn

________________________________________________________________________________

                       

UKUPNO:                                                                                                 101 000,00 kn